סגסוגות טיטניום

לפניכם רשימת סגסוגות טיטניום המשמשות בעיקר בתעשיית טורבינות גז, תעופה וחלל:

S.N. Vita P/N

Equivalent Grades

Chemical Composition

USA

Russian

German

TIBR250 GR-1 BT1-00 3.7024
TIBR251 GR-2 BT1-0 3.7034
TIBR252 Ti-6A1-4V GR-5 BT6 3.7164
TIBR253 Ti-5Al-2.5Sn GR-6 BT5-1 3.7114
TIBR254 Ti-0.2Pd GR-7 Alloy 4200 3.7235
TIBR255 Ti-6Al-1.5Cr-2.5Mo-0.5Fe-0.3Si ВТ3-1
TIBR256 Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si ВТ9
TIBR257 Ti-2Al-1.5Mn ОТ4-1
TIBR258 Ti-3Al-2.5V GR-9 ПТ-3B 3.7194
TIBR259 Ti-8Al-1Mo-1V Ti-8-1-1 3.7134
TIBR2510 Ti-6Al-2Sn 4Zr-2Mo Ti-6-2-4-2 BT25 3.7144
TIBR2511 Ti-7Al-4Mo Ti-7-4 BT8
TIBR2512 Ti-6Al-6V-2Sn Ti-6-6-2 3.7174
TIBR2513 Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo Ti-6-2-4-6
TIBR2514 GR-3 BT1-0 3.7055
TIBR2515 GR-4 BT1-0 3.7064
TIBR2516 Ti-4Al-3Mo-1V Ti-4-3-1 BT14
TIBR2517 Ti-5Al-4.75Mo-4.75V-1Cr-1Fe BT22
TIBR2518 Ti-6.5Al-1Mo-1V-2Zr BT20
TIBR2519 Ti-3Al-5Mo-4.5V BT16
TIBR2520 Ti-1Al-1Mn ОТ4-0
TIBR2521 Ti-4Al-1.5Mn ОТ4
TIBR2522 Ti-3.5Al-10Mo-8V-1Fe Ti-8-8-2-3 BT32
TIBR2523 Ti-15V-3Al-3Cr-3Sn Ti-15-3-3-3 BT35
TIBR2524 Ti-10V-2Fe-3Al Ti-10-2-3