נירוסטה

AISI 422 bar, ø38 according to ASTM A565 – 580kg
AISI 422 bar, ø40 according to ASTM A565 – 100kg
AISI 422 bar, ø70 according to ASTM A565 – 1pc